Kordil Batimetri Studio (KBS) Kullanım Klavuzu

Versiyon 5

Kordil Batimetri Studio Kullanım Klavuzu

Batimetri Programı

İçindekiler

1        Kordil Batimetri Studio. 2

1.1          Kordil Batimetri Studio (KBS) nedir?. 2

1.2          KBS Bileşenleri 2

2        Kordil Navigation Pro (KNP) 2

2.1          Navigasyon Ayarları 3

2.2          Pop-up Pencereler. 3

2.3          Ayarlar ve Jeodezik Parametreler. 4

2.3.1            GPS ayar penceresi 4

2.3.2            Sensor veya Singlebeam Echosounder (SBES) ait ayar penceresi 4

2.3.3            Jeodezik parametreler 5

2.4          Batimetrik Ölçüm için Gerekli Ofsetler. 6

2.5          Ölçme Aracı Geometrisi 7

2.6          Batimetrik Ölçüm... 7

2.7          İkon Menü. 8

2.8          Arka Plan Haritası ve Çalışma Hatlarının Aktarılması 9

2.9          Event Mark. 9

3        Kordil Geodesy Tools. 10

3.1          Datum Transformation. 10

3.2          ECEF Transformation. 11

3.3          Datum Transformation. 11

3.4          Transverse Mercator / Gauss Kruger / Universal Transverse Mercator Transformation. 12

3.5          3D Coordinates / ECEF Transformation. 13

3.6          Affine Transformation. 14

3.7          Similarity Transformation. 15

3.8          Parametre kestirimi 17

3.9          SonarMagic. 18

3.10        HydroBox. 20

4        Kordil Batimetri Studio Singlebeam Editor. 21

5        Kordil Batimetri Studio’nun kurulumu. 23

5.1          Pencerenin Açılması 23

5.1.1            Tarih, Saat ve Sayı Formatları Ayarları 23

5.1.2            Programlar için Yönetimsel Ayrıcalıklar Ayarları 25

5.1.3            Kurulum... 27

5.1.4            Programı Lisanslama. 27

5.1.5            Bilgisayar Saati 27

6        Sık Karşılaşılan Problemler. 27

 

Kordil Batimetri Studio

Batimetri

Kordil Batimetri Studio (KBS) nedir?

Kordil Batimetri Studio (KBS), batimetrik ölçme ve derinlik haritalarının son şeklinin verilmesine kadarki tüm süreci yöneten ve bu anlamda navigasyon, veri depolama, koordinat/datum dönüşümleri, CAD yazılımları ile veri alışverişi, bluetooth veya RS232 COM port ile veri aktarımı ve daha birçok işlemin bir arada yapılabildiği bütünleşmiş bir yazılım paketidir.

KBS Bileşenleri

KBS aşağıdaki bileşenleri ve yazılım paketlerinden oluşur. 

1 – Kordil Navigation Pro

2 – Kordil Geodesy Tools

3 – Sonar Magic

Kordil Navigation Pro (KNP)

Kordil Navigation Pro, KBS paketinin navigasyon ve veri depolama yazılımıdır. GPS ve diğer NMEA mesajı veya NMEA mesajına benzeri veri gönderen tüm cihazlar ile senkronize olabilir ve uyumlu çalışır.

 

Navigasyon Ayarları
Navigasyon Ayarları

1 – Ekran üzerinde ölçme aracının rengi ve çizgi kalınlığını değiştirme

2 – Ekran arka plan rengi seçimi

3 – Konum doğruluğuna bağlı olarak ekrana çizilen hatların renkleri seçilebilir. Yandaki şekilde kırmızının anlamı düzeltme almayan düşük kalitedeki veridir (Autonomous).

4 – Gidilen seyir hatlarının çizgi rengini ve kalınlığını ayarlamak için kullanılır. Seyir hat aralıkları, hattın bitiş ucunu bir sonraki konuma bağlamak için kullanılan aralık değeridir. En büyük değer en yüksek performans fakat düşük çözünürlük verir. Bunun için yapılan test çalışmalarında gün boyu süren bir ölçümde, 1 Hz lik bir konum verisi için 10 değeri tavsiye edilmiştir. Buradaki ayar tamamen görsellik içindir, veri kaydını veya ham verileri etkilemez. Dolayısıyla olabildiğince yüksek rakam kullanılması önerilir.

5 – Shallow Depth Alert, batimetri sırasında sığ derinlik alarmı olarak kullanılır. Ölçüm sırasındaki derinlik, seçilen değerden düşük ise, arka plan rengi kırmızı olur. Kırmızı alarm rengidir.

6 – Log Folder düğmesi tüm verilerin kayıt edildiği klasörü açmak için kullanılır.

7 – Offsets düğmesi ile ölçüm için gerekli tüm ofsetlerin girişinin yapılabileceği bir pencere açılır. Açılan penceredeki tüm boşlukların doğru, eksiksiz ve hassas olarak girildiğinden emin olmak şarttır.

Pop-up Pencereler

Lisanssız program demo modunda açılır ve yalnızca 2 dakika online mod ile kullanılabilir.

Aşağıdaki pencere otomatik olarak program açılınca gelir ve kaybolur. GPS ve diğer  bağlı olup olmadığını gösterir.

Ayarlar ve Jeodezik Parametreler

Altta sırasıyla pencereler tanıtılmıştır.

GPS ayar penceresi

Bu alanda GPS için gerekli parametreler değiştirilebilir. Ayrıca harici bir heading cihazınız varsa “Enable Gyro" seçeneği kullanılabilir.

GPS ayar penceresi

Sensor veya Singlebeam Echosounder (SBES) ait ayar penceresi

NMEA algılayıcı yani Single Beam Echosounder ayarlarınız resimdeki sekmeden yapılabilir. Ayarlar yapıldıktan sonra “Sensor Enable” kutucuğunun işaretli olduğundan emin olunmalıdır.

Jeodezik parametreler

 Bu sekmede jeodezik parametreler ayarlanabilir. Transverse Mercator, UTM, Gauss Kruger projeksiyonları destekler ve diğer benzer projeksiyonları (conformal transverse cylindrical projeksiyonu) da kullanır. Datum bölümünde 7 parametrenin farklı datum içinde direkt olarak çalışması ayarlanabilir. Yanlış değerler girilmesi, yanlış işlem yapıldığı anlamına gelmez. KNP halen pozisyon verisini “Log Folder”a kaydetmeye devam eder. Yalnızca ve en çok karşılaşılan sorun olarak arka plan için eklediğiniz doğru koordinat sistemindeki haritayı veya çalışma hatlarını göremezsiniz.

 

Port Monitor

Batimetrik Ölçüm için Gerekli Ofsetler

Batimetrik ölçme için mutlak ve hata ayıklama için gerekli ofsetler alttaki tabloya girilir. Bazı değerler gereksiz gözükebilir, fakat birçok kez bu değerler verileri kurtarmak için çok değerli hale gelebilir. Ofsetlerin ölçüme başlamadan önce girilmesi veri setini sağlam tutmak adına önerilir. Burada veriler ölçüm sırasında düzeltilmiş derinliği göstermek için geçici olarak kullanılacaktır,  ancak buradaki değerlerden toplanan ham veriler etkilenmez. Bu veriler yeniden ofis ortamında girilerek veya düzeltilerek veri işlenir.

Ölçme Aracı Geometrisi

Çalışma hatlarını takip ederken ölçme aracının ekrandaki görüntüsünün rolü önemlidir. Ayarlanabilir seçenekler ile çalışma ölçeğine bağlı olarak sembolik aracın şekli değiştirilip ölçüme elverişli hale getirilir.  Bunun için alttaki pencereden faydalanılır.

Alttaki şekilde sırasıyla:

 • İlk dairenin yarıçapı
 • İkinci daireye olan paralel mesafe
 • Çember sayısı
 • Okun sağa veya sola açılacağı mesafe
 • Okun uzunluğu

Varsayılan değerler 1/1000 lik singlebeam batimetri için uygun olduğu ve 10 metre hat aralıklarından oluşan ölçü hatları için tecrübe edilmiş en iyi şekil olduğu söylenebilir.

Ayarlar alttaki düğme ile ayarlanıp kaydedilir. Program kapatılıp açılmadan değişiklikler gözlenemez.

Batimetrik Ölçüm

KNP çevrimdışı iken belli simgeler aktif bazıları kapalıdır. Mesela online/çevrimiçi modunda iken çizim yapılamaz.  Alttaki pencerede solda offline/çevrimdışı sağda çevrimiçi modu gösterilmiştir.

KBS

İkon Menü

Programda aşağıdaki simgeler mevcuttur. Aşağıda sırasıyla sık kullanılan simgeler açıklanmıştır.

İkon Menü

 1. Tüm bağlantılar yapıldıktan sora ölçüme realtime olarak başlanabilir.
 2. İki nokta arasında ve bunun paralelinde hatlar üretir
 3. Settings menüsü GPS ve NMEA algılayıcı bağlantı ayarlarının ve jeodezik parametrelerin girildiği alanı içerir.
 4. Fix seyir hatlarını siler.
 5. Float seyir hatlarını siler.
 6. Seyir hatlarını seçer.
 7. Seçilen alandaki seyir hatlarını siler.
 8. Follow tuşu varsayılan tuştur. Bu seçili olduğunda arkaplan harita hareket ederken ölçme aracı her daim ekranın ortasında kalır.
 9. No Follow tuşu basıldığında arkaplan sabit kalarak ölçme aracı hareket eder. Bu seçenek genellikle ekranda başka bir yere bakmak istediğimizde zaruri bir seçenektir.
 10. KNP uzantılı dosyalar buradan yüklenir. Yuku olan çizim ekrandan kaybolur, bir kopyası C:\KNP nin altında tutulur.
 11. Ekranda gördüğünüz arka plan haritası çalışma hatları, seyir hatları, ölçme botu şekli o anki haliyle “C:\KBP\YYYY-MM-DD\YYYY-MM-DD.knp formatında ve dosya konumunda kaydedilir.
 12. Pencere büyüklüğü ayarlanarak simgelere yaklaşılır veya uzaklaşılır. F2 ve F3 yaklaştırmak ve uzaklaştırmak için klavye kısa yollarıdır.
 13. Ekranda obje seçimi. Çalışma hatları takip edilirken gidilen hattı kalınlaştırmak için kullanılabilir veya seçilen nesne silinebilir.
 14. Fare ile temel çizim araçları
 15. Kullanıcının eklediği objelerin tümünü temizler.
 16. Bulunduğunuz konuma bir etiket numarası atar ve bunu detaylarıyla birlikte Event Log dosyasına kaydeder.

Arka Plan Haritası ve Çalışma Hatlarının Aktarılması

File menüsü altında import ile DXF formatındaki haritalar ana hatlarıyla programa çağrılabilir. Bu haritalar AutoCAD R12 tarafından desteklenmiş lines, polylines, arcs vb. çizim objeleri içerir. Fontlar AutoCAD te TXTEXP komutu ile patlatıldıktan sonra yüklenebilir. Patlatma ile oluşan gereksiz çizgilerden kaçınmak için tüm text objeler txt.shx fontuna çevrilir. Bu sorun aşağıdaki resimde AutoCAD ekranında örnek olarak gösterilmiştir. Şekilde yukarıdaki yazı arial; aşağıdaki ise txt fontundadır.

Event Mark

Otomatik ardışık numaralar kullanılır. Aşağıdaki detaylar Event Log dosyasına kaydedilir. Derinlikler elektronik olmayan iskandil yöntemiyle ölçülmek istendiğinde veya elektronik iskandilinizi kalibrasyon yapmak isteğinizde çok kullanışlı hale dönüşür. Buna ek olarak denizde bulunan sabit objelerin (şamandıra vb.) konumları ekrana işaretlenebilir ve yine detaylar daha sonra kullanmak üzere “Log Folder” a kayıt edilmiş olunur.

Event Mark

Kordil Geodesy Tools

Kordil Geodesy Tools, çeşitli koordinat ve datum dönüşüm araçları, hata ayıklama, parametre hesaplama ve Kordil Navigation Pro ile elde edilen GPS, Single Beam Echosounder ve diğer algılayıcı verilerinin değerlendirme aşamasındaki işlem adımlarını içerir. Program ASCII text formatında dosyalar kullanır ve bu formatı otomatik olarak algılar. Buna ek olarak coğrafik koordinat formatı DMS D ya da DM olmalıdır.

Dünya Koordinat Sistemi

Kordil GT, Güney ve Batı da yer alan elipsoidal koordinatlar için “–“ işareti kullanır. Geodesy Tools koordinat dönüşüm bölümünde herhangi bir harfi algılayamayacağından (tanıyamayacağından) bunun yerine “–“ işareti kullanır.

Kordil GT uses minus sign “–“for ellipsoidal coordinates located at South and West. Geodesy Tools will not recognize any letter in the coordinate conversion cells, uses minus sign instead. 

Datum Transformation

KGT dönüşüm için iki parametre seti kullanır. Farklı datum seti ihtiyaç olduğunda yazılıma yeni parametre seti yüklenip, seçilerek dönüşüm gerçekleştirilir.

ECEF Transformation

ECEF(Earth Centered and Earth Fixed Coordinates System) dönüşümü elipsoid tabanlı 3-D Dünya Kartezyen Koordinat Sistemi standartlarını kullanır. Bu sistem datumlar arasında dönüşüm yapmak için kullanılır. Örneğin WGS-84 den ED-50.

Datum Transformation

ECEF dönüşümüne benzer şekilde coğrafik koordinatlar arasında datum dönüşümleri yapılır. Aşağıda şema Geodesy Tools'un, iki farklı elisoidin tanımladığı aynı bölgeyi ve dönüşüm adımlarını gösterir.

Transverse Mercator / Gauss Kruger / Universal Transverse Mercator Transformation

Kullanıcıların TM koordinatlarındaki her bir ya da diğer bir datumda jeodezik koordinat dönüştürebildiği bu yazılım; paketteki en çok (sıklıkla) kullanılan programdır. Bu aşama, ayrıca enlem ve boylam formlarında işlenen GPS verilerinin hesaplanması için SonarMagic tarafından kullanılır.

UTM/TM/GK parametreleri sağ tarafta konumlanan pencerede ayarlanabilir.  (çift tıklama ile açılır ve kapanır.)

3D Coordinates / ECEF Transformation

Bu aşama ; bir datumdan diğer bir datuma ECEF koordinatlarını dönüştürmek için kullanılabilir,  Bunun yanısıra, Bursa/Wolf 7 dönüşüm parametrelerini kullanarak XYZ koordinatları bir sistemden diğer sisteme dönüştürülebilir. Bu aşama, (XYZ) Geocentric Earth-Fixed Cartesian Systeminde elipsoidal koordinat dönüşümü içindir.

Affine Transformation

İki boyutta altı parametre ile Affine dönüşümü yapılır. Aşağıdaki figür Affine dönüşümünün yazılımdaki arayüzünü göstermektedir. Bu dönüşüm yaygın olarak çeşitli eksen ve ölçek değişimi olduğunda işleme alınmış koordinatın dönüşümü ve fotogrametrik görüntü düzeltmede kullanılır. Bu iki boyutlu dönüşüm çeşitleri arasında Affine dönüşümü en yaygın kullanılan dönüşüm çeşididir. Her sistemde bilinen en az 3 kontrol noktasına ihtiyaç vardır.

1 – İki sistemde de tanımlı kontrol noktaları

2 – Dönüşüm parametreleri hesaplanır. İlk hesaplamada bir rapor oluşturulacaktır.

3 – Burada hedef koordinat sistemine dönüştürülmek için mevcut koordinat sistemindeki noktalar yüklenir.

4 – Burada mevcut koordinat sistemine dönüştürülmek için ise hedef koordinat sistemindeki noktalar yüklenir.

Dönüşüm matrisi:

XT, YT (target) hedef koordinat referans sisteminde P noktasının koordinatları;

XS, YS   (source) kaynak koordinat sisteminde P noktasının koordinatları.

Hesap detayları, hata tespiti ve parametrelerin kalitesini kontrol etmek için bir editörde gösterilir. Ayrıca, hesaplanan parametreler gelecek hesaplama bitene kadar burada saklanır. Kontrol kutusunda seçilen hesaplama detaylarını görmek için  'hesap detayları raporu' aşağıdaki ilk şekilde gösterilir, önce menüdeki hesapla butonuna basılır.

Similarity Transformation

Bu bölümün ara yüzleri Affin dönüşümüne benzerdir. Dönüşüm için dört parametre kullanılır. Her iki sistemde en az iki kontrol noktası gereklidir.

İki boyutlu düzlemde benzerlik dönüşümü (Helmert koordinat düzlemi)  4 parametre ile yapılır. Eğer koordinat sisteminin aynı ölçeğe sahip olması istenirse, hedef koordinat sistemi eksenlerinin ölçeğine uygun olarak aynı ölçek faktörü ile ölçeklendirilir.  Daha sonra aynı dosya içinde hem belirlenmesi hem de dönüştürülmesi gereken noktaları içeren bir koordinat tablosu oluşturulabilir.  Her zaman Affine dönüşümüne benzer bir şekilde dönüşüm parametre seti dosyasıymış gibi aynı dosyayı yüklenebilir.

Dönüşüm matrisi [4]:

XT, YT (target) Hedef koordinat sistemindeki P noktasının koordinatlarıdır;

XS, YS (source) Kaynak koordinat sistemindeki P noktasının koordinatlarıdır.

1+dS = Hedef koordinat referans sisteminin birimlerinde açıklanan kaynak koordinat sistemindeki bir birim uzunluktur;

q = Hedef koordinat referans sistemi eksenleri ile çakışması için döndürülen kaynak koordinat referans sisteme eksenleri arasındaki açıdır.

Hesap detayları, hata tespiti ve parametrelerin kalitesini kontrol etmek için bir editörde gösterilir. Ayrıca, hesaplanan parametreler gelecek hesaplama bitene kadar burada saklanır. Kontrol kutusunda seçilen hesaplama detaylarını görmek için  'hesap detayları raporu' aşağıdaki ilk şekilde gösterilir, önce menüdeki hesapla butonuna basılır.

Parametre kestirimi

Bu bölümde datum parametrelerinin tahmin eşitlikleri kullanır. Üç boyutlu düzeyde Helmert Düzlem Koordinat Sistemi dönüşümünün 7 parametresini tahmin edilir. Bu dönüşüm ayrıca 'Ters Helmert dönüşümü ya da Bursa/Wolf' olarak adlandırılır. Ötelenmesi ve dönüklük açısının tahmini ile aşağıda verilen eşitliklerin ters hesaplaması yapılır. Formülde; Dönüklük açılarının çok küçük olduğu varsayılır ve radyan olarak temsil edilir.  Bu nedenle Geodesy Tools, datum dönüşüm parametrelerini tahmin etmek için en doğrulukla ve gerçekçi çözüm olan Eulerian açılarını kullanarak parametreleri tahmin eder.

Geodesy Tools un kullandığı dönüklük matrisi Yöneltme Açıları - Eulerian/Cardanian Açılarıdır. [5].

Tek seferde kullanıcı parametreleri yükler ve hesaplarsa sonuçlar bölümde görülecektir ve eğer kontrol kutusunda ikinci görüntüde    seçilirse bir rapor oluşturulacaktır.

SonarMagic

Bu aşamada GPS ve NMEA verileri birleştirilir ve son işlem adımıdır. Bu araç özellikle Single Beam batimetrik verilerini değerlendirmek için tasarlanmış olup, ayrıca her bir NMEA algılayıcıları için kullanılabilir. Aşağıdaki görüntüde tüm anahtar noktalar sayılarla işaretlenmiş ve aşağıda açıklanmıştır.

 1. Kordil Navigation Pro log dosyasından NMEA GGA GPS dosyası programa çağırılır.
 2. GPS ten gelen mesajlar arasından GGA ayıklanır. Çeşitli mesaj tiplerinin de kullanımda olacağı varsayıldığında, ihtiyacımız olan GGA mesajı buradan filtrelenerek kullanılır.
 3. NMEA GGA mesaj aralığı milisaniyedir (genellikle 1 saniye kullanılır). Olası ihtimal, GGA verileri 5 saniye aralıklar ile GPS tarafından gönderilirse burasının 5000, saniyede 2 veri göndermesi durumunda da 500 yapılır. Ancak GPS için 1 Hz çıkış ve burası için de 1000 ms değeri uygun ve önerilen eğerlerdir.
 4. Kullanıcılar sadece fix verileri kullanabilir; geri kalanları silinebilir.

GGA mesajı kullanılan konumsal verinin hangi statüde olduğunu rakamlar ile ifade eder. Değişik marka GPS lerin değişik sayılar kullandıklarını biliyoruz. Burada gösterilen 4 değeri bir çok marka GPS te RTK Fix e işaret eder, ancak 2 den büyük değerler NMEA0183 standardının dışındadır ve zayıf bir ihtimal de olsa farklı bir sayı olabilir. Arzu edildiğinde konumsal verilerde sadce RTK Fix değerleri kullanılmak istenirse bu seçenek kullanılır ve Keep Fix butonu ile sadece bu Fix değerleri veride bırakılır. Eğer DGPS ile çalışılmış olsa idi, buradaki sayı 2 olmalıydı ve bu sayede sadece DGPS verileri kullanılmak üzere bırakılırdı.

1: Autonomous

2: DGPS

3: Farklı şekillerde kullanılmaktadır. Genelde boş veya Float’ı işaret eder

4: Kordil tarafından deneyim edinilmiş tüm GPS lerde RTK Fix i işaret eder

5: Büyük çoğunlukla RTK Float anlamı taşır, bazen bunun yerine 3 kullanılır

 

 1. GGA verisinin içerisinden istenmeyen konum durumları çıkartılır. Burada ,,,,, değeri henüz koordinat verisi yok (silinebilir).
 2. Echosounder verilerinin yüklendiği yerdir (SBES verisi)
 3. SMT formatı, Kordil’e özel bir formattır ve mesaj tipi alttaki gibidir.

$SDSMT: Mesaj formatı

 • 1:   Echosounder numarası
 • 0.99:          Derinlik
 • 13.1:          Akü voltajı
 • 92: Kalite notu (20-150 arası, büyüdükçe ölçüm kalitesi yüksek anlamı taşır)
 • 0*78:          Checksum

SMT formatının yanısıra, NMEA DBT ve DTP mesajları da bu alana girilerek direkt olarak işlenebilmektedir. Bu mesaj tipleri birçok echosounder de seçilebilir durumdadırlar. Bunların dışında da bir format olması durumunda veri işleme otomatik değil manuel olarak Microsoft Excel ® kullanılarak da yapılabilmektedir.

 1. Burada veri içerisinde silinmesini istediğimiz tipik bir yazı verilerek bu tip veri silinebilir. Bu alan genellikle, echosounderler derinliği çözemediklerinde 0 veya 0.00 değerini vermeleri sebebiyle, bu tip verilerin ayıklanmasında kullanılır. T,1,0, veya T,1,0.00, yazılarak SMT verisinde bulunan bozuk sıfır derinlikler atılır. Dikkat edilirse iki virgül arasındaki 1 değeri echosounder ID sidir.
 2. SBES değerlendirmesi için ses hızı düzeltme değeri bu alana girilir.
 3. Transducer su altında kalan ofseti girilir ve her bir derinlik değerine uygulanır. Bazı iskandillerde ofset değeri sisteme girilebilmektedir. Bu durumda bu alana sıfır girilir.
 4. Ölçüm boyunca kaydedilen su seviyesi yüksekliği bu alana girilir. Ve derinlikler bir referans dutuma bağlanmış olunur. Su seviyesi yükseklikleri zaman içerisinde çok fazla değişiyor ise bu alana girilen değer yeterli olmayacaktır. Bu gibi durumlarda veri manuel olarak excel ortamında işlenerek saatlik veya dakikalık su seviyesi yükseklikleri uygulanır.
 5. GPS ten veriler yüklendiğinde burada verilerin miktarı gözükür. Dördüncü ve beşinci aşamadaki temizlemeler yapıldığında veri miktarındaki azalma takip edilir ve yorumlanabilir.
 6. On ikinci aşamaya benzer şekilde sekizinci aşamada yapılan veri azaltma işlemi sonucunda yorumlanabilir.
 7. GPS ve SBES verileri nihayi koordinat değerleri dönüştürülmek üzere TM dönüşüm penceresine aktarılır akabinde de log dosyalarının olduğu klasörün altında yeni bir csv uzantılı dosya oluşturur. Bu dosya kullanılarak birçok işlem bu dosya üzerinde Excel ile de yapılabilir.

HydroBox

HydroBox CSV dosyasını XYZ dosyasına çevirir ve bunu yaparken gerekli su kotu düzeltmesini getirir.

Kordil Batimetri Studio Singlebeam Editor

Kordil BS – Singlebeam Editor, Kordil BS yazılım paketiyle birlikte gelen veri işleme yazılımıdır. Veri üzerinde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına olanak sağlar:

 • Tek noktanın enterpolasyonu,
 • tek noktanın düzleştirilmesi,
 • çoklu noktaların düzleştirilmesi,
 • tüm arazi verisinin düzleştirilmesi,
 • noktaların silinmesi veya geri yüklenmesi.

Kullanıcı mouse konumunu hem profil hem plan görünümlerinde bulabilir. Profil görünümünde sağ tık > Find me butonuna basarak plan görünümünde, planda ise bir noktayı seçip Locate’e basarak profilde nokta konumunu görebilir.

 1. Open: XYZ dosyanızı seçip yükler
 2. Save: Anlık veriyi bir XYZ dosyasına kaydeder
 3. Undo: Veriyi son aksiyondan bir önceki haline döndürür
 4. Grow vertically: Veriyi düşey yönde abartmaya yarar (yükseklik bilgisi etkilenmeyecektir, sadece görüntü amaçlıdır)
 5. Squeeze vertically: Veriyi düşey doğrultuda sıkıştırmaya yarar (yükseklik bilgisi etkilenmeyecektir, sadece görüntü amaçlıdır)
 6. Push up: Arazi verisini yukarı yönde kaydırır (yükseklik bilgisi etkilenmeyecektir, sadece görüntü amaçlıdır)
 7. Push down: Arazi verisini aşağı yönde kaydırır (yükseklik bilgisi etkilenmeyecektir, sadece görüntü amaçlıdır)
 8. Grow horizontally: Veriyi yatay yönde abartmaya yarar (noktalar arası mesafe etkilenmeyecektir, sadece görüntü amaçlıdır)
 9. Squeeze horizontally: Veriyi yatay yönde sıkıştırmaya yarar (noktalar arası mesafe etkilenmeyecektir, sadece görüntü amaçlıdır)
 10. Toggle Fit to Screen: İşaretli olduğunda araziyi ekrana otomatik olarak sığdırır
 11. Zoom to Selection: Seçili bölgeyi ekrana yatay olarak yayar, yaklaştırır
 12. Show Deleted Points: İşaretli olduğunda, silinen noktalar gösterilecektir
 13. Show Data Status: İşaretli olduğunda, veri bilgileri sağ üstte görüntülenecektir
 14. Settings: File Format Identifier (dosya formatı), Smoothing Factor(düzleştirme faktörü), Maximum Smoothing Distance (maksimum düzleştirme mesafesi), Line Thickness (çizgi kalınlığı) and Color Configuration (renk ayarları).
 15. Change Orientation: Pencerelerin oryantasyonunu değiştirir.
 16. Locate: Profil görüntüsünü, planda seçilen noktaya taşır.

Additional features:

Kordil Batimetri Studio’nun kurulumu

Tercihen Windows 7 veya Windows 8 işletim sistemleri kullanılmalıdır.  Program Windows XP için de test edilmiştir.

Pencerenin Açılması

Bilgisayarda KBS yi doğru bir yolla çalıştırmak için aşağıdaki ayarların yazılımı çalıştırmadan önce yapılması zorunludur. Bu durumda genellikle pencerenin Unicode güncellemesine başvurulur.

Tarih, Saat ve Sayı Formatları Ayarları

  Fare “saat 10.07” üstüne getirilir ve bir kez sol tıklama yapılır.

Click Change date and time settings…

“Change date and time…”(tarih ve saat değiştir) tıklanır ve  “Change calendar settings”( takvim ayarları değiştir) bölümüne gelinir…

Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi kısa tarih ayarlanır.

Sonra 'saat' bölümüne tıklanır ve aşağıdaki her resim gibi değişiklikler yapılır.

Sırasıyla nokta ve virgül aşağıdaki hücrelerde ayarlanır.

Programlar için Yönetimsel Ayrıcalıklar Ayarları

KBS ve KGT yönetici olarak çalıştırılabilir. Program yönetici olarak çalıştırılamazsa, INI dosyasının bulunduğu yerde .exe gibi ayarları yazmak mümkün olmayabilir. Buna bağlı olarak iki çözüm vardır. Birinci çözüm kalıcı; ikinci çözüm geçicidir.

 1. - Program simgesinde sağ tıklama ve “Run as administrator”( yönetici olrak çalıştır) sekmesini seçme.

                                   

 1. -  Geçici Çözümler: Program simgesinde sağa tıklama ve açılan pencereden  “Properties” (özellikleri) seçme , 'Compatibility' (uygunluk) bölümünü seçme ve ' Run this program as administrator' (Yönetici olarak bu programı çalıştır) bölümü etkinleştirme.  Bu bölümden sonra program yönetici olarak çalıştırılacak tasarlanacak ve geliştirilecektir.

Kurulum

Tüm kurulumu uygulamak için yardımcı olacak bir kurulum sihirbazı vardır.

Programı Lisanslama

Her kurulum bir lisans anahtarı gerektirir. Yardım/menü/hakkında bölümüne bir lisans anahtarı almak için tıklanır ve 7 gruptan ve rakamlardan oluşan kodlar Kordil’e gönderilir ve sonra geçerli bir lisans anahtarı elde edilir. Aşağıdaki görüntüde siyah hücre içine anahtar girilir ve kayıt (register) butonuna basılır. Bir kez geçerli anahtar girildiğine, kayıt butonu devre dışı kalacaktır. Ve iletişim penceresinde artık değişiklik yapılamayacaktır.

Bilgisayar Saati

KNP, GPS zamanını ve bilgisayar ayarları kullanır. Ölçüm esnasında internete bağlanmaya çalışırsanız; saat senkronizasyonunu devre dışı bırakmak gerekir. Çünkü arka plandan bilgisayar saati yerel saate dönmeye çalışacak ve bozuk görünen veriler elde edilecektir. Dönüşü olmayan bir şey değildir fakat işlemlerin son aşamasında ekstra zaman harcamaktadır.

Sık Karşılaşılan Problemler

Aşağıda tecrübeler raporlanmıştır ve ayrıca çözümüde mümkündür.

 1. KNP de algılayıcıdan veri alınmıyorsa (GPS ve SBES): Bazen Com portlar her nedense aktive edilmeye ihtiyaç duyar. Hyper Terminal ya da TerraTerm kullanmak ve geçerli veri alındığını gördükten sonra mesaj akışını kontrol etmek gerekir. Buradaki terminal emulatorlerde bir kez algılandığında KNP'de de algılanacaktır.
 2. Veri algılandı ama ekran üzerinde arka plan haritanız veya ölçme aracı şekli gözükmüyorsa yukarıda açıklanan bilgisayar saati ayarlarından kaynaklanmaktadır. Bilgisayar ayarlarınızı kontrol ediniz.
 3. Program üzerinde anlık yapılan ayarlar programa yansımıyorsa, ayarlar yapıldıktan sonra programı kapatıp açmak gerekebilir.( Global Parameters, Vessel Shape vb.)
 4. Programa DXF dosyası ekleme, DXF dosyası eklediniz fakat eklediniz dosya bulunduğunuz konumda gözükmüyor ise; çalıştığınız koordinat sistemi ile aktarılan DXF koordinat sistemi farklı olabilir.
 5. Ölçme aracının dönüklüğü, siz hareket halindesiniz fakat ölçme aracı yalnızca kuzeyi göstermeye devam ediyorsa, Tools/ Settings/ Enable Gyro işaretli olmadığından emin olunmalıdır.