AcadTRK Açık Kaynak Lisp Paketi (AutoCAD, GStarCAD, BricsCAD İçin)

Versiyon 2

AcadTRK Açık Kaynak Lisp Paketi (AutoCAD, GStarCAD, BricsCAD İçin)

AcadTRK autolisp ile geliştirilmiş bir açık kaynak kodlu bir paket programdır. Kurulumunu kolaylaştırmak için tüm programlar bir menü altında toplanmış ve ikon menüler de desteklenmişlerdir. Programlar özellikle arazi ölçme, haritalama ve inşaat sektörlerine yönelik faydalı araçlardır. AutoCAD sürüm 12 den günümüze kadar tüm sürümleri destekler. Ve sürekli olarak programlar güncellenmektedirler. Kurulum işlemi, bir kurulum sihirbazı aracılığıyla yapılır ve hangi AutoCAD sürümünü kullandığınıza bakılmaksızın, tek satirlik bir komut, kullanılan AutoCAD'in komut satırına, kopyala-yapıştır ile girildiğinde, tüm programlar, menüler ve ikonlar otomatik olarak kurulmaktadır. Kurma işlemi iki kolay asamadan oluşur. Birincisi program dosyalarını kurma, kurma sihirbazı kullanarak, ikinci asama da, AutoCAD çalışırken, ona bir komut girmek ten ibarettir.

AcadTRK AutoLisp Programları

Genel Araçlar

Kordil AcadTRK Genel Harita Programları

Harita Sembolleri

Kordil Acad TRK Harita Sembolleri

Harita Araçları

Kordil AcadTRK Harita Hesap ve Aplikasyon Programları

Doyaya yazma ve dosyadan okuma işlemleri

Kordil AcadTRK AutoCAD Koordinat Yükleme ve Dosyaya Yazma Programları

Menu

AcadTRK_menu

AcadTRK

AcadTRK 1992 yılında halen piyasada olan AutoCAD 12 versiyonunun sadece İngilizce olması münasebeti ile, Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümü öğrencilerinden bir tanesi tarafından Türkçe’leştirilmişti. Bu dil desteği kopyasına da AutoCAD Türkçe anlamına gelen AcadTRK denilmişti. Bu dil desteğinin o zamanki harita firmalarında çok tutulması münasebeti ile, mevcut dil desteğinin üzerine, AutoLisp ile ilave programlar yazılarak pakete eklenmişti. Tüm paket ASCII text dosyalarından oluşmaktaydı. Zamanla yeni sürümler piyasaya geldikçe dil desteğinin sağlanması önlendi ve önceden ASCII Text olarak bulunan bir çok dosya okunamaz halde binary olarak yayınlanmaya başlandı. Ancak AcadTRK programları, halen gündemdeydiler ve kullanılmaktaydılar. O günden bu güne o program gurubunun adı AcadTRK olarak kaldı ve ismine dokunulmadı. O zamanlar sadece 2.5 inç disketler aracılığı ile elden ele taşınabiliyordu. Daha sonra, AcadTRK, içerisinde barındırdığı bir çok program o zamanın gereksinimleri olan bir çok harita işlerini yapabiliyorlardı ve bir çok harita şirketi tarafından da aktif olarak kullanılmaktaydılar.

Kordil AcadTRK, 12.0 sürümünün üzerindeki AutoCAD için menü ve haritalama araçları için yararlı birkaç LISP yardımcı programı içeren bir pakettir. Paket ayrıca AutoLISP Dillerini (BrisCAD gibi) destekleyen CAD programlarını destekleyen CAD araçlarını da içerir. Paketteki yardımcı programların kaynak kodları tamamen özelleştirilebilir ve düzenlenebilir ve çeşitli programlardan oluşan pakete bir açılır menü ve simge menülerinden kolayca erişilebilir. İnşaat veya arazi etüdü üzerinde çalışan ve ayrıca AutoCAD için bazı yararlı iyileştirmeler isteyenler bu paketi deneyebilir! Paket, AutoCAD sürüm 12.0 ve üzeri ile çalışır. Paket, bir kurulum sihirbazı ve ayrıca bir kurulum talimatı ile donatılmıştır.

Kordil AcadTRK paketi ücretsizdir.

Edit Tools

Edit Tools - AcadTRK Open Source AutoCAD extension

Map Symbology

Map symbols - AcadTRK AutoCAD extension

Drawing Tools

Drawing tools - open source AcadTRK AutoCAD extension

File Tools

Loads Coordinates - Write coordinates - Acad TRK

Pull-down Menu

acadtrk_menu.jpg

AÇIKLAMALA

DOSYA

convertxyz: Koordinatları ID, X, Y, Z formatında “c:\ Kordil_AcadTRK_Dec_08_INPUT.csv” dosyasına okunabilir formatta dönüştürür.

loadcoordinates: Dönüştürülen noktayı metin olarak ekleme noktasına yazdırır. Koordinatların eklenmesi sırasında nokta numaralarının ve yükseltilerin eklenmesine ilişkin sorular vardır.

coordinatesout: Üzerine yazmadan üzerine tıklanan noktaya ait ID, X, Y, Z bilgilerini “Kordil_AcadTRK_for_OUTPUT.csv” dosyasına yazdırır.

settingout: 2 istasyona ait mesafe ve açı değerlerini kullanarak aplikasyon değerlerini dosyaya ekler.

DÜZENLEME ARAÇLARI (KOMUTLAR)

mapscale: Tüm programları etkileyen temel bir ayardır. Nesne boyutlarını görünür ve makul bir ölçekte ayarlamak için çizgi ölçeğine dayalı bir harita ölçeği atar.

rollback: AcadTRK tarafından oluşturulan varsayılan ayarları geri yükler. Gerektiğinde otomatik olarak yeniden yüklenebilir.

autobilipmode: Fare işaret markalarını kapatır veya açar

flatten: Seçili nesnelerin yüksekliklerini sıfır olarak ayarlar.

makelayer: Bir katman oluşturup, isimlendirir ve geçerli katman olarak seçer.

kordillayers: Lisp koduna gömülü olan önceden ayarlanmış katmanlar oluşturur (kodun düzenlenmesi gerekir). Katman adları kullanıcılar tarafından değiştirilebilir.

movetoactivelayer: Seçili objeleri mevcut katmana taşır.

movetoaspecifiedlayer: Seçili nesneleri seçilmiş nesnelerin bulunduğu bir başka katmana taşır.

changetobylayer: Seçili nesneleri katmana göre değiştirir.

changetobylayer: Bloklardaki seçili nesneleri katmana göre değiştirir.

areacalculation: Seçilen noktaların alanını hesaplar ve alanları ekrana yazdırır. Yuvarlanmış ondalık değerler kullanır (şu anda 8'e ayarlanmıştır). Alanlar manuel olarak hesaplandığında yuvarlatılmış değerlerden kaynaklanan küçük tutarsızlıkları önlemek için yazılmıştır. Özellikle kadastro parselleri için.

idpoint:  Koordinat sorgulama

distance: Belirlenen 2 nokta arasındaki mesafe ve bu iki nokta arasındaki azimuth değerlerini verir grad ve derece (derece dakika saniye) olarak

cleanlayer_id: Dosya araçları ile yüklenen noktaların ID bilgilerini siler. Dikkat! Otomatik olarak oluşturulan ID katmanındaki tüm içeriği siler

cleanlayer_el: Dosya araçları ile yüklenen noktalara ait yükseklik bilgilerini siler. Dikkat! otomatik olarak oluşturulan EL katmanındaki tüm içeriği siler

cleanlayer_po:  Dosya araçları ile yüklenen noktalara ait işaretleme noktalarını siler. Dikkat! otomatik olarak oluşturulan PO katmanındaki tüm içeriği siler

cleanacadtrklayers:  ID, X Y, Z noktalarının yüklenmesi sırasında oluşturulan yukarıdaki 3 katmanın (ID, EL, PO) tüm içeriğini siler.

ÇİZİM ARAÇLARI

angleline: Belirli bir yönde bir açıyla yeni bir çizgi oluşturur

writeelevation: Tıklanan noktanın yüksekliğini yazar

kothesap: Belirli 3 noktanın ortalamasını kullanarak bir noktanın yüksekliğini üretir

assignnumber: Ekranda sıralı noktalar yasmak için numeratör

basayaziekle: Bir yazının başına dizi ekler

sonayaziekle:  Bir yazının sonuna dizi ekler

writecoordinates:  Simgelerde gösterildiği gibi ekrandaki bir noktanın koordinatlarını yazar.

Writecoordinates2:  Simgelerde gösterildiği gibi ekrandaki bir noktanın koordinatlarını yazar.

Writecoordinates3:  Simgelerde gösterildiği gibi ekrandaki bir noktanın koordinatlarını yazar.

writeeasting: Gridleri doğuya doğru yazdırmak için

writenorthing: Gridleri kuzeye doğru yazdırmak için

writeeastingnorthing:  Gridleri doğu ve kuzey yönünde yazdırmak için

writecoordinastotetable: Tıklanan noktalara ait koordinatları tabloya yazdırır.

writedimofedge: Tanımlanan iki nokta arasındaki mesafeyi yazdırır.

writedistanceazimuthdms: DMS'de bir çizgi üzerinde veya iki nokta arasındaki mesafe ve azimutu yazar

writedistanceazimuth: Grad'da bir çizgi üzerinde veya iki nokta arasında mesafe ve azimutu yazar

baseline: Bir çizgi boyunca baştan sona tıklanan noktalara olan mesafeleri yazar.

baseline2: Bir çizgiye ait başlangıç ve bitiş noktası mesafelerini yazar.

kroki1: Bir çizginin bir noktaya uzaklığını ve ofsetini yazar (etiketler çizginin ortasına yerleştirilir)

korki2: Bir çizginin bir noktaya uzaklığını ve ofsetini yazar (etiketler çizgiye yakın belirli bir noktaya yazdırılır)

parcellplan: Bir parsel için plan oluşturur, kırılım noktalarının koordinatlarını ve alanı yazdırır.

profile1: Bir profile ait ofsetleri ve yükseklikleri ekler. Mevcut profilleriniz varsa tablolaştırılmış kesitler oluşturmak için elverişlidir. Kodda Hz ve Dikey ölçekler ayarlanabilir. Varsayılan ölçek 1/1’dir.

profile2: Profil çizgisinin altına ve üstüne yükseklik ve offset değerlerini yazar

profile3: Genişletilmiş bir çizgiye yükseklik ve ofsetleri yazar

profile4:  Profil çizgisinin üstüne yükseklikleri yazar